Pasūtītājs: Limbažu novada pašvaldība
Objekta atrašanās vieta: Burtnieku iela 2, Limbaži

Objekta adrese: Rīgas iela 22a, Limbaži

Objekta adrese: Valdemāra iela 19, Rīga

Pasūtītājs: SIA “EKORA”
Objekta atrašanās vieta: “Veckalēji” Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., LV-4215
Tehniskā projekta autors: SIA “KROKS R”
Statuss: Ģenerāluzņēmējs

Pasūtītājs: SIA Super Bebris
Objekta adrese: Jūras iela 21, Limbaži

Pasūtītājs: SIA Super Bebris
Objekta adrese: Jaunā iela 28a, Limbaži

Pasūtītājs: SIA Super Bebris
Objekta adrese: Sporta iela 4, Limbaži

Pasūtītājs: SIA Super Bebris
Objekta adrese: Stacijas iela 20, Limbaži

Objekta adrese: Ezera iela 1, Limbaži

Objekta adrese: Jaunā iela 9a, Limbaži

Objekta adrese: Ievu iela 8, Limbaži