Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Pasūtītājs: SIA Super Bebris
Objekta adrese: Jūras iela 21, Limbaži