Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Pasūtītājs: SIA Super Bebris
Objekta adrese: Sporta iela 4, Limbaži