Šķūņa rekonstrukcija par biohumusa ražotni

Pasūtītājs: SIA “EKORA”
Objekta atrašanās vieta: “Veckalēji” Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., LV-4215
Tehniskā projekta autors: SIA “KROKS R”
Statuss: Ģenerāluzņēmējs