Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Pasūtītājs: SIA Super Bebris
Objekta adrese: Jaunā iela 28a, Limbaži