Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Pasūtītājs: SIA Super Bebris
Objekta adrese: Stacijas iela 20, Limbaži