Par Reabūve

Sia “Rea būve” dibināta 13.12.2010 ar mērķi veikt celtniecības darbus kā Latvijā, tā arī ārpus tās robežām. Būvkomersantu reģistrā komersants reģistrēts 12.01.2011 ar Nr. 8535-R.